พิธีรับใบประกาศปีการศึกษา 2559


ส่งนักเรียนฝึกงานและบรรจุงานกับโรงพยาบาล


รับน้องใหม่ปี 2557 ที่สวนสยาม


งานรับใบประกาศณียบัตร ปีการศึกษา 2557


กิจกรรมพิเศษกับทางโรงเรียน