จบแล้วเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) / ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยเภสัช / คลินิคสถาบันเสริมความงาม ฯลฯ

ผลสัมฤทธิ์และนักศึกษาที่ได้ศึกษาต่อ